O mně

Jmenuji se Tomáš Tichý. Psychologie mě zajímala, jako mnohé, již od mládí, nelze však rozhodně říct, že by moje cesta k nynější práci byla od počátku dlážděna nekonečnou snahou splnit si sen. Až při studiu psychologie na vysoké škole mi přišlo na mysl stát se psychoterapeutem a s nečekanou přesností zapadl dlouho potřebný dílek mého života tam, kam měl.
Z původně vysněné práce, kterou jsem vnímal jako soubor technik, se stala psychoterapie neoddělitelnou součástí mého každodenního života – způsobem bytí, cestou k určení a nacházení smyslu. Tytam jsou časy, kdy jsem si nepřál nic jiného, než být „ten psychoterapeut“, nyní jsem si jist, že nejefektivnější, nejšťastnější a nejnápomocnější sobě i druhým jsem, pokud se snažím být maximálně sebou samým bez domněle objektivizovaných snah se hodnotit. V pracovní rovině se již od studií soustředím poměrně úzce na individuální psychoterapii, která takřka čistě tvoří a dosud vždy tvořila moji pracovní náplň. Svoje znalosti se snažím rozšiřovat, schopnosti bystřit, vztah k sobě hloubit a docházím na pravidelná supervizní sezení.

Těší mě dobrá společnost, hlasitě a rád se směju, poslouchám rozmanitou hudbu, nebráním se tanci, zpěvu. Stejně tak rád trávím čas o samotě, píšu deník, medituji, čtu, hraju hry, vařím a posiluji. Mým specifikem, je kombinace organizovanosti a duševní svobody. Oblíbeným slovem i prožitkem je mi pohoda.

Citace souladné s mým životním směřováním

„Hledat pravdivé neznamená hledat žádoucí.“ – A. Camus

„Jsem procesem stávání se.“ – C. R. Rogers

„Stav tak dobře, jak můžeš. Ne lépe. Nevypínej se. A nestav hůře, než můžeš.“ – J. P. Sartre

„Věří v určení a v to, že určení ho potřebuje: ono ho nevede na provázku, ale očekává ho; on za ním musí jít a přece neví, kde je nalezne. Ale ví, že musí vyjít celou bytostí.“ – M. Buber

„Je nemožné uspořádat vnější věci, když sami nejsme v pořádku. Pokud ovšem děláte věci správným způsobem a ve správnou dobu, uspořádá se i všechno kolem vás.“ – D. T. Suzuki

„Štěstí nelze oddělit od utrpení. Štěstí je čisté a silné pouze jako rub utrpení.“ - T. N. Hahn

Co jsem studoval a studuji

2020 - 2021  Tělo v práci PCA psychoterapeuta; 80 hodin práce a studia - Český institut PCA Brno

2018 - 2019  Supervizní část komplexního výcvikového programu v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta; 950 hodin práce a studia - Český institut PCA Brno

2015 - 2018  Základní část komplexního výcvikového programu v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta; 1045 hodin práce a studia - Český institut PCA Brno

2014 - 2017  Jednooborová magisterská psychologie; Fakulta filozofická, Univerzita Palackého v Olomouci

2014     Kurz Psycholog ve zdravotnictví

2011 - 2014  Jednooborová bakalářská psychologie Fakulta filozofická, Univerzita Palackého v Olomouci

Kde jsem pracoval a pracuji

2022 – nyní   Soukromá psychologická praxe

2020 – nyní   Psycholog v soukromém zdravotnickém zařízení CLINTERAP s.r.o

2017 – 2020   Psycholog ve Věznici Plzeň, Vězeňská služba ČR

Jak pracuji, co poskytuji

Neexistuje jeden ústřední, vždy a všude využívaný psychoterapeutický přístup, který by se hodil pro každého. Mnou vystudovaný a živě praktikovaný nese pojmenování Na osobu/klienta zaměřený přístup (dále jen v anglické zkratce PCA) a patří mezi humanistické přístupy. V pojetí PCA není psychoterapie léčbou v běžném smyslu, neboť se práce zaměřuje na uvolňování přirozené tendence živých organismů růst, aktualizovat a chránit se. Spolupráce s klientem cílí v prvé řadě na sebeobjevování, které s postupně rostoucí mírou přijetí sebe sama vede ke snížení míry duševních nesouladů způsobujících rozmanité duševní i tělesné obtíže. Nalezli bychom však množství dalších významných léčebných prostředků a jevů,
ke kterým dochází při psychoterapeutických sezeních tohoto druhu. Pro bližší představu jsou sezení vedena prostřednictvím specifického typu dialogu mezi klientem a psychoterapeutem.

Jak jest výše uvedeno, mnou nabízenou službou je individuální psychoterapie dospělých a mladistvých (15+), u níž se počítá s dlouhodobým terapeutickým působením na jedince, ideálně v pravidelné frekvenci 1x týdně 50 minut. Možné jsou samozřejmě i varianty s nižší frekvencí setkávání, jejichž léčebný efekt je však adekvátně ponížen nepravidelností působení.

S kým se mi pracuje lépe a s kým hůře

Velmi dobrou léčebnou odezvu zaznamenávám při spolupráci s lidmi trpícími úzkostmi, depresemi, celkovým duševním napětím či potížemi v oblasti mezilidských vztahů. Obtížněji se mi pracuje s jedinci trpícími nevztahovými závislostmi, s obsedantně-kompulzivními obtížemi a s prodělaným psychotickým onemocněním.

První sezení v kostce

Na prvním sezení dochází z mojí strany k představení směru, stylu práce, formálních podmínek, okolností a možností setkávání. Nedílnou součástí je nastínění důvodů klientova/klientčina zájmu o psychoterapii a dialog týkající se zmíněného. Závěrem sezení může dojít k dohodnutí spolupráce a stanovení zakázky nebo domluvě o nezapočetí psychoterapeutického setkávání a případném nasměrování klienta na jím požadované služby.

Individuální psychoterapie mladistvých (15+) a dospělých

1200 Kč

  • 50 minut přímé práce s klientem

Individuální psychoterapie mladistvých (15+) a dospělých

2200 Kč

  • 90 minut přímé práce s klientem
Doprava a parkování v okolí pracovny

Nejbližší zastávky MHD:

• metro: Můstek (A, B) – 9 min pěšky; Národní třída (B) - 5 min pěšky

• tramvaj: Národní divadlo – 4 min pěšky; Karlovy lázně – 5 min pěšky; Národní třída – 5 min pěšky

Parkování: Národní divadlo - 7 min pěšky