O mně

Jmenuji se Tomáš Tichý. Psychologie mě zajímala, jako mnohé, již od mládí, nelze však rozhodně říct, že by moje cesta k nynější práci byla od počátku dlážděna nekonečnou snahou splnit si sen. Až při studiu psychologie na vysoké škole mi přišlo na mysl stát se psychoterapeutem a s nečekanou přesností zapadl dlouho potřebný dílek mého života tam, kam měl. Z původně vysněné práce, kterou jsem vnímal jako soubor technik, se stala psychoterapie neoddělitelnou součástí mého každodenního života – způsobem bytí, cestou k určení a nacházení smyslu. Tytam jsou časy, kdy jsem si nepřál nic jiného, než být „ten psychoterapeut“, nyní jsem si jist, že nejefektivnější, nejšťastnější a nejnápomocnější sobě i druhým jsem, pokud se snažím být maximálně sebou samým bez domněle objektivizovaných snah se hodnotit. V pracovní rovině se již od studií soustředím poměrně úzce na individuální psychoterapii, která takřka čistě tvoří a dosud vždy tvořila moji pracovní náplň. Svoje znalosti se snažím rozšiřovat, schopnosti bystřit, vztah k sobě hloubit a docházím na pravidelná supervizní sezení.

Těší mě dobrá společnost, hlasitě a rád se směju, poslouchám rozmanitou hudbu, nebráním se tanci, zpěvu. Stejně tak rád trávím čas o samotě, píšu deník, medituji, čtu, hraju deskovky, vařím, sportuji. Mým specifikem, je kombinace organizovanosti a duševní svobody. Oblíbeným slovem i prožitkem je mi pohoda.

Citace souladné s mým životním směřováním

„Hledat pravdivé neznamená hledat žádoucí.“ – A. Camus

„Jsem procesem stávání se.“ – C. R. Rogers

„Stav tak dobře, jak můžeš. Ne lépe. Nevypínej se. A nestav hůře, než můžeš.“ – J. P. Sartre

„Věří v určení a v to, že určení ho potřebuje: ono ho nevede na provázku, ale očekává ho; on za ním musí jít a přece neví, kde je nalezne. Ale ví, že musí vyjít celou bytostí.“ – M. Buber

„Štěstí nelze oddělit od utrpení. Štěstí je čisté a silné pouze jako rub utrpení.“ - T. N. Hahn

„Není žádné místo, do kterého bych směřovat, není žádné místo, na které bych se vracel. Není žádné místo, kde bych se mohl schovat a, není také nic, za čím bych se hnal.“ - K. Sawaki

„Bolest je nejhorší, když ji očekáváme a když se před ní snažíme utéci.“ - A. W. Watts

Co jsem studoval a studuji

2020 - 2021  Tělo v práci PCA psychoterapeuta; 80 hodin práce a studia - Český institut PCA Brno

2018 - 2019  Supervizní část komplexního výcvikového programu v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta; 950 hodin práce a studia - Český institut PCA Brno

2015 - 2018  Základní část komplexního výcvikového programu v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta; 1045 hodin práce a studia - Český institut PCA Brnoo

2014 - 2017  Jednooborová magisterská psychologie; Fakulta filozofická, Univerzita Palackého v Olomouci

2014     Kurz Psycholog ve zdravotnictvÍ

2011 - 2014  Jednooborová bakalářská psychologie Fakulta filozofická, Univerzita Palackého v Olomouci

Kde jsem pracoval a pracuji

2024 - nyní   Psycholog v soukromém zdravotnickém zažízení PSYCHOLOGICKÁ KLINIKA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ s.r.o.

2022 - nyní   Soukromá psychologická praxe

2020 - 2023   Psycholog v soukromém zdravotnickém zařízení CLINTERAP s.r.o

2017 - 2020   Psycholog ve Věznici Plzeň, Vězeňská služba ČR

Jak pracuji, co poskytuji

Neexistuje jeden ústřední, vždy a všude využívaný psychoterapeutický přístup, který by se hodil pro každého. Mnou vystudovaný a živě praktikovaný nese pojmenování Na osobu/klienta zaměřený přístup (dále jen v anglické zkratce PCA) a patří mezi humanistické přístupy. V pojetí PCA není psychoterapie léčbou v běžném smyslu, neboť se práce zaměřuje na uvolňování přirozené tendence živých organismů růst, aktualizovat a chránit se. Spolupráce s klientem cílí v prvé řadě na sebeobjevování, které s postupně rostoucí mírou přijetí sebe sama vede ke snížení míry duševních nesouladů způsobujících rozmanité duševní i tělesné obtíže. Nalezli bychom však množství dalších významných léčebných prostředků a jevů, ke kterým dochází při psychoterapeutických sezeních tohoto druhu. Pro bližší představu jsou sezení vedena prostřednictvím specifického typu dialogu mezi klientem a psychoterapeutem.

Jak jest výše uvedeno, mnou nabízenou službou je individuální psychoterapie dospělých a mladistvých (15+), u níž se počítá s dlouhodobým terapeutickým působením na jedince, ideálně v pravidelné frekvenci 1x týdně 50 minut. Možné jsou samozřejmě i varianty s nižší frekvencí setkávání, jejichž léčebný efekt je však adekvátně ponížen nepravidelností působení.

S kým se mi pracuje lépe a s kým hůře

Velmi dobrou léčebnou odezvu zaznamenávám při spolupráci s lidmi trpícími úzkostmi, depresemi, celkovým duševním napětím či potížemi v oblasti mezilidských vztahů. Obtížněji se mi pracuje s jedinci trpícími nevztahovými závislostmi, s obsedantně-kompulzivními obtížemi a s prodělaným psychotickým onemocněním.

První sezení v kostce

Na prvním sezení dochází z mojí strany k představení směru, stylu práce, formálních podmínek, okolností a možností setkávání. Nedílnou součástí je nastínění důvodů klientova/klientčina zájmu o psychoterapii a dialog týkající se zmíněného. Závěrem sezení může dojít k dohodnutí spolupráce a stanovení zakázky nebo domluvě o nezapočetí psychoterapeutického setkávání a případném nasměrování klienta na jím požadované služby.

Úvodní, iniciační sezení

800 Kč

  • 50 minut přímé práce s klientem

Individuální psychoterapie mladistvých (15+) a dospělých

1200 Kč

  • 50 minut přímé práce s klientem

Individuální psychoterapie mladistvých (15+) a dospělých

1900 Kč

  • 75 minut přímé práce s klientem
Doprava a parkování v okolí pracovny

Nejbližší zastávky MHD:

• metro: Můstek (A, B) – 9 min pěšky; Národní třída (B) - 5 min pěšky

• tramvaj: Národní divadlo – 4 min pěšky; Karlovy lázně – 5 min pěšky; Národní třída – 5 min pěšky

Parkování: Národní divadlo - 7 min pěšky